Support

Lorem ipsum dolor sit amet:

24h / 365days

We offer support for our customers

Mon - Fri 8:00am - 5:00pm (GMT +1)

Get in touch

Cybersteel Inc.
376-293 City Road, Suite 600
San Francisco, CA 94102

Have any questions?
+44 1234 567 890

Drop us a line
info@yourdomain.com

About us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec.

Trhy

Trhy a jarmoky

Prihlásenie

Prešovské vianočné trhy 2022

na pešej zóne v historickom centre mesta Prešov 

 
 
 
 

Park kultúry a oddychu v spolupráci s mestom Prešov srdečne pozývajú predajcov na Prešovské vianočné trhy 2022, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou vianočného obdobia v našom meste.

Pridajte sa k nám a vytvorme spoločne opäť jedinečnú atmosféru Prešovských vianočných trhov - s dobrým jedlom, nápojmi, rôznorodým tovarom a zaujímavým kultúrnym a sprievodným programom.

Termín konania trhov

A) Stánky s vianočným tovarom: 25.11.2022 - 22.12.2022.

Predajný čas:

Pondelok – sobota - 10:00 - 19:00
Nedeľa - 12:00 - 19:00

B) Stánky s občerstvením a nápojmi: 25.11.2021 - 22.12.2022 & 26.12.2022 - 06.01.2023.

Predajný čas:

Pondelok – sobota - 11:00 - 22:00
Nedeľa - 12:00 - 22:00

(Predĺžený termín trhov od 26.12. do 06.01.2023 bude iba v prípade dostatočného záujmu predajcov)

Podávanie žiadostí

Žiadosti záujemcov na predaj vianočného tovaru a občerstvenia prijímame do 09. septembra 2022.

Žiadosť môžete podať jedným z týchto spôsobov:

a) ONLINE. Vyplnením žiadosti prostredníctvom tohto formulára:
https://forms.gle/zuaiocidv3xp2gdq5.

b) E-MAILOM. Zaslaním žiadosti a povinných príloh na adresu: info@pkopresov.sk.

c) POŠTOU. Fyzickým zaslaním žiadostí a povinných príloh na adresu: Park kultúry a oddychu, Hlavná 50A, 080 01 Prešov s označením obálky: PVT 2022.

Povinné prílohy k žiadostiam

Prosíme o zaslanie kompletných príloh. Všetky nasledovné prílohy sú potrebné k výberovému procesu predajcov a tvorbe zmlúv:

1) Fotokópia oprávnenia na podnikateľskú činnosť.
2) Daňový kód pokladne alebo *čestné vyhlásenie, že žiadateľ nie je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo VRP. (Vzor čestného vyhlásenia je v prílohe).
3) Fotokópia rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva k predaju potravín a poskytovania občerstvenia na hromadných akciách (pri predaji rýchleho občerstvenia a požívatín).
4) Fotografie sortimentu.

Výber predajcov

Organizátor si vyhradzuje právo zmien v organizácii podujatia a právo výberu predajcov.

Do 19. septembra 2022 dostanú všetci uchádzači vyrozumenie o prijatí / neprijatí na nimi uvedenú e-mailovú adresu.

O rozmiestnení a pridelení trhových miest úspešným uchádzačom rozhoduje výhradne organizátor.

Kritéria pre výber predajcov

• Kvalita a originalita ponúkaného tovaru.
• Lokálnosť a sezónnosť ponúkaného tovaru.
• Referencie a história uchádzača.

Do výberového procesu nebudú zaradení uchádzači, ktorí:

• Nepodali žiadosť a potrebné prílohy v stanovenom termíne.
• Nemajú platné živnostenské oprávnenie (pri občerstvení – poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu).
• Porušovali všeobecne záväzné právne predpisy alebo zmluvné podmienky pri predaji na vianočných trhoch v minulých rokoch.

Podmienky predaja

• Súčasťou inventára každého stánku s občerstvením a nápojmi musí byť hasiaci prístroj.
• Povinnosť pre predajcov občerstvenia: pri servírovaní jedál a nápojov používať recyklovateľný, kompostovateľný alebo vratný riad (poháre, taniere, príbor).
• V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie sa budeme riadiť podľa aktuálnych pokynov a nariadení RÚVZ.

Cenník s DPH

Suma za prenájom - 1 deň
  sortiment     občerstvenie    
Rozmer stánku 3,5 kW 7 kW 380V/16A 3,5 kW 7 kW 380V/16A
2,5 x 1,7 m 40,00 € 55,00 € 65,00 € 50,00 € 75,00 € 90,00 €
3 x 3 m - - - 70,00 € 90,00 € 110,00 €
5 x 1,7 m 60,00 € 80,00 € 100,00 € 85,00 € 100,00 € 120,00 €
Jednorazový poplatok za výzdobu stánkov
Malý stánok 46 €
Dvojstánok 92 €

Kontakt

Prípadné otázky adresujte na programové oddelenie PKO Prešov.

Kontaktná osoba: Mgr. Soňa Štefančíková.

E-mail: info@pkopresov.sk, t. č. 051/7723741 – 2, mobil: +421 907 715 367.

© 2023 PKO Prešov. All Rights Reserved.
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.