Support

Lorem ipsum dolor sit amet:

24h / 365days

We offer support for our customers

Mon - Fri 8:00am - 5:00pm (GMT +1)

Get in touch

Cybersteel Inc.
376-293 City Road, Suite 600
San Francisco, CA 94102

Have any questions?
+44 1234 567 890

Drop us a line
info@yourdomain.com

About us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec.

O nás

PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV

Sme tu od roku 1959

K PKO Prešov neodmysliteľne patrí 6 kultúrnych stredísk, ktoré poskytujú priestor pre tanečné a hudobné súbory PKO a na kultúrne, športové a spoločenské vyžitie obyvateľov jednotlivých častí mesta. Základnou osou činnosti parku kultúry a oddychu je združovanie ľudí do záujmových skupín v rámci kultúrnej činnosti.

Základné údaje o organizácii

10. októbra 1959 bola vydaná Zriaďovacia listina Parku kultúry a oddychu v Prešove na základe rozhodnutia Mestského národného výboru v Prešove s určením sídla v objekte Čierny orol. Od 1. mája 1992 sa Park kultúry a oddychu zmenil na mestskú príspevkovú organizáciu na základe Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prešove č. 70/1992. Svoju činnosť riadi v zmysle Štatútu Parku kultúry a oddychu v Prešove zo 7.4.2014.

Poslaním Parku kultúry a oddychu v Prešove je zabezpečovať kultúrno – osvetovú činnosť, najmä umožňovať občanom oddych, spoločenskú zábavu, vzdelávanie, usporadúvať vystúpenia profesionálnych a amatérskych umelcov a skupín, telovýchovné a športové podujatia, súťaže, prehliadky a festivaly.

Činnosť inštitúcie je deklarovaná do oblastí združovania občanov mesta do záujmových skupín, kolektívov, súborov a klubov a vytvárať personálne, organizačné a materiálno-technické predpoklady pre ich činnosť, rozvíjať estetické cítenie a vkus obyvateľstva, umožňovať využívanie zariadení technickej zábavnej činnosti, organizovať oslavy rôznych významných výročí a udalostí súvisiacich s minulosťou a prítomnosťou mesta Prešov, ale aj osobností a organizácií pôsobiacich na území mesta.

Uvedené aktivity sa sústreďujú v strediskách kultúrnej a osvetovej činnosti, ktoré má Park kultúry a oddychu Prešov zverené do správy:

 • budova Čierny orol - Hlavná 50
 • stredisko KS Družba - Námestie Kráľovnej pokoja 2
 • stredisko KS Centrum - Prostějovská 35
 • stredisko KS Exnárova 1/A a 5/A - Sekčov
 • stredisko KS Šváby - Švábska 27
 • stredisko KD Solivar - Solivarská 80
 • objekt kina Scala a Záhradné kino - Masarykova 7/B
 • objekt Caraffovej väznice - Floriánova ul.

Organizačnú štruktúru Parku kultúry a oddychu Prešov tvoria tieto oddelenia:

 • ekonomické oddelenie
 • programové oddelenie
 • technicko-prevádzkové oddelenie
 • oddelenie kultúrnych zariadení v správe PKO

Úlohou jednotlivých oddelení je zabezpečovať chod organizácie v rámci svojej odbornej pôsobnosti. Štatutárnym orgánom Parku kultúry a oddychu je riaditeľ, ktorý zastupuje PKO navonok a koná v jeho mene.

 

© 2023 PKO Prešov. All Rights Reserved.
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.