Support

Lorem ipsum dolor sit amet:

24h / 365days

We offer support for our customers

Mon - Fri 8:00am - 5:00pm (GMT +1)

Get in touch

Cybersteel Inc.
376-293 City Road, Suite 600
San Francisco, CA 94102

Have any questions?
+44 1234 567 890

Drop us a line
info@yourdomain.com

About us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec.

Prešovský trojičný jarmok 2023

Park kultúry a oddychu a mesto Prešov Vás srdečne pozývajú na 22. ročník tradičného Prešovského trojičného jarmoku. Pridajte sa k nám a vytvorme spoločne opäť jedinečnú jarmočnú atmosféru plnú remesiel, dobrého jedla, atrakcií a zaujímavého programu.

Termín konania trhov

Prešovský trojičný jarmok 2023 - 05. – 10. jún 2023 (pondelok– sobota)

Stánky s remeselným tovarom
Predajný čas: 10:00 – 19:00

Stánky s občerstvením
Predajný čas: 10:00 – 22:00

 

Podávanie žiadostí

Žiadosti záujemcov na predaj občerstvenia alebo remeselného tovaru prijímame do 14. apríla 2023. Žiadosť môžete podať jedným z týchto spôsobov:

a) Vyplnením žiadosti prostredníctvom tohto online formulára.

b) Fyzickým zaslaním žiadosti a povinných príloh poštou na adresu: Park kultúry a oddychu, Hlavná 50A, 080 01 Prešov s označením obálky: PTJ 2023.

c) Zaslaním žiadosti a povinných príloh e-mailom: info@pkopresov.sk.

Žiadosť vo formáte word si môžete stiahnuť na tomto odkaze.

 

Povinné prílohy k žiadostiam

Prosíme o zaslanie kompletných príloh. Všetky nasledovné prílohy sú potrebné k výberovému procesu predajcov a tvorbe zmlúv:

1) Fotokópia oprávnenia na podnikateľskú činnosť.

2) Daňový kód pokladne alebo *čestné vyhlásenie, že žiadateľ nie je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo VRP. (Vzor čestného vyhlásenia je v prílohe).

3) Fotokópia rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva k predaju potravín a poskytovania občerstvenia na hromadných akciách (pri predaji rýchleho občerstvenia a požívatín).

4) Fotografie sortimentu a stánku.

Výber predajcov

Organizátor si vyhradzuje právo zmien v organizácii podujatia a právo výberu predajcov.

Do 21. apríla 2023 (piatok) dostanú všetci predajcovia vyrozumenie o prijatí / neprijatí na nimi uvedenú emailovú adresu.

O rozmiestnení a pridelení trhových miest úspešným uchádzačom rozhoduje výhradne organizátor.

 

Podmienky predaja

* Uprednostňujeme záujemcov s remeselným tovarom a predvádzaním remesla ideálne v dobovom oblečení.

* Podmienka pre predajcov občerstvenia: servírovanie jedál a nápojov je povolené len v kompostovateľnom riade (poháre, taniere, príbor).

* Súčasťou inventára každého stánku s občerstvením a nápojmi musí byť hasiaci prístroj.

* V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie sa budeme riadiť podľa aktuálnych pokynov a nariadení RÚVZ.

 

Cenník s DPH

- Predaj remeselných výrobkov s predvádzaním remesla bez el. prípojky: 1 – 3 bm / 15,00 € / deň

- Prípojka 220V: 1 – 3 bm / 25,00 € / deň

- Prípojka 2x220V: 1 – 3 bm / 30,00 € / deň

- Prípojka 380V: 1 – 3 bm / 35,00 € / deň

 

- Predaj remeselných výrobkov s predvádzaním remesla bez el. prípojky: 1 – 3 bm / 90,00 € / 6 dní

- Prípojka 220V: 1 – 3 bm / 150,00 € / 6 dní

- Prípojka 2x220V: 1 – 3 bm / 180,00 € / 6 dní

- Prípojka 380V: 1 – 3 bm / 210,00 € / 6 dní

 

Kontakt

Prípadné otázky adresujte na programové oddelenie PKO Prešov.

Kontaktná osoba: Mgr. Soňa Štefančíková.

E-mail: info@pkopresov.sk, t. č. 051/7723741 – 2, mobil: +421 907 715 367.

 

V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie sa budeme riadiť podľa aktuálnych pokynov a nariadení RÚVZ. 

Ísť späť

© 2024 PKO Prešov. All Rights Reserved.
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.